سه شنبه 20 آذر ماه 1397
  ورود
/تالار گفتگو
   
Module Border Module Border
  بحث و بررسي 

موضوع: مهمترین مخاطرات و حوادث غیر مترقبه بخش کشاورزی استان البرز
نگارنده: Host Account
تاریخ: 30/01/1396
متن: به نظر شما مهمترین مخاطرات و حوادث غیر مترقبه بخش کشاورزی استان البرز چیست و چه راهکارهایی را برای کاهش اثرات این مخاطرات بکار می برید؟
 
صرفنظر     

Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا