سه شنبه 20 آذر ماه 1397
  ورود
/تالار گفتگو
   
Module Border Module Border
  بحث و بررسي 

موضوع: ایجاد بازار تخصصی نهاده های کشاورزی
نگارنده: Host Account
تاریخ: 30/01/1396
متن: نظر شما در خصوص ایجاد بازار تخصصی نهاده های کشاورزی در استان البرز و تاثیر آن بر بخش کشاورزی در استان و کشور چیست؟
 
صرفنظر     

Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا