شنبه 03 تیر ماه 1396
  ورود
/مديريت ها/مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی
   
Module Border Module Border
   

نام: حبيب اله لواء


سمت: مدير تنظيم بازار محصولات کشاورزی
مدرک تحصيلی: فوق ليسانس برنامه ريزی و توسعه اقتصادی
شماره تلفن: (داخلی 312)9-026 34411126
پست الکترونيک: H.Leva@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  تماس ها 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
مهدی کیوانپورکارشناس تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (داخلی 313)8-34411126 

Module Border Module Border
   
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34207421

 

Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا