جمعه 03 آذر ماه 1396
  ورود
/خدمات سایت/خدمات و فرمهای قابل ارائه به ارباب رجوع/امور حفظ نباتات
   
Module Border Module Border
  فرآیند کاری امور حفظ نباتات 
 عنوانحجم(KB) 
فرآیند دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی نامعلوم دريافت
صدور مجوز تاسیس و بهره برداری کلینیک های گیاهپزشکی نامعلوم دريافت
فرآیند ارائه خدمات ضدعفونی نامعلوم دريافت
فرآیند پیش آگاهی و اطلاع رسانی آفات،بیماری ها و علف های هرز خصوصی نامعلوم دريافت
فرآیند دریافت برچسب تولید محصول سالم نامعلوم دريافت
فرآیند ردیابی و مبارزه با آفات عمومی (موش و ملخ) نامعلوم دريافت
فرآیند ردیابی،کنترل و مبارزه با آفت سن غلات نامعلوم دريافت
فرآیند ردیابی،کنترل و مبارزه با عوامل خسارت زای قرنطینه ای نامعلوم دريافت
فرآیند شرکت ضدعفونی نامعلوم دريافت
فرآیند صدور مجوز فروشگاه سموم نامعلوم دريافت
فرآیند مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی نامعلوم دريافت
فرآیند مبارزه زراعی و مکانیکی با آفات نباتی(باغی)ها نامعلوم دريافت
فرآیند مجوز ترخیص کالاهای وارداتی نامعلوم دريافت
فرآیند کنترل علف های هرز غلات (گندم و جو) نامعلوم دريافت
فرآیندهای مبارزه با علف های هرز محصولات باغی نامعلوم دريافت
مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی نامعلوم دريافت

Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا