سه شنبه 24 مهر ماه 1397
  ورود
/معرفی اعضای نظام پیشنهادها
   
Module Border Module Border
   

نام:رحمت اله شفائی


سمت:رئيس کميته نظام بررسی و پذيرش پيشنهادها

نام:محمدکريم الياس پور


سمت:عضو کميته نظام بررسی و پذيرش پيشنهادها

نام:مجتبی تقی زاده


سمت:عضو کميته نظام بررسی و پذيرش پيشنهادها

نام:بشير ابراهيم پور


سمت:عضو کميته نظام بررسی و پذيرش پيشنهادها


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا