سه شنبه 20 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت توسعه مديريت و منابع انساني/گروه نوسازی و تحول اداری
   
Module Border Module Border
   

نام : نگين غنی زاده


سمت : رئيس گروه نوسازی و تحول اداری
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس زراعت
شماره تلفن : (داخلی 403)9- 34411126
پست الکترونيک : N.GHanizadeh@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  تماس ها 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
1. نگین غنی زادهرئیس گروه نوسازی و تحول اداری (داخلی 403)8-34411126  
2. مهوش قزوینهکارشناس نوسازی و تحول اداری (داخلی 419)8-34411126  
3. معصومه اسدی گاکیهکارشناس آموزش و بهسازی نیروی انسانی (داخلی 419)8-34411126  

Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

شرح وظايف  گروه نوسازی و تحول اداری

 

 


1.  مطالعه و طراحي تشكيلات و قالب سازماني مناسب و بهبود ساختار سازماني

 

2. انجام بررسيهاي لازم به منظور بهينه سازي ساختار،‌تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادهاي لازم به معاون توسعه مديريت و منابع انساني و كميسيون تحول اداري سازمان

 

3. انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار مديريت فرآيندها و رفع نارسائيها و مشكلات مربوط به تجزيه و تحليل سيستمها و فرآيندهاي انجام كار در سطح سازمان

 

4. برنامه­ريزي و انجام اقدامات لازم براي شايسته سالاري در انتخاب مديران و كاركنان

 

5. برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت تأمين و برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان سازمان در چارچوب سرفصل هاي تعيين شده

 

6. انجام اقدامات لازم در جهت استقرار مديريت كيفيت در سازمان و ارائه الگوهاي مناسب مديريت كيفيت براي واحدهاي مختلف

 

7. تدوين اجراي برنامه­هاي لازم جهت ارتقاء سطح رضايت مردم و ارائه خدمات به مراجعان و راهبری طرح تکریم در سطح سازمان

 

8.  انجام امور دبيرخانه كميسيون تحول اداري سازمان و ارائه برنامه جامع تحول اداري برمبناي پيشنهادات دريافتي از كميته هاي تخصصي زير نظر كميسيون تحول اداري و برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات لازم

 

9.  برنامه ریزی و انجام اقدام لازم جهت استقرار سیستم نظام پیشنهادها در سطح سازمان

   

10. انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور استقرار چرخه مديريت بهره وري در سطح سازمان و ارزيابي مستمر چگونگي و عملكرد چرخه و ارائه راه حلهاي اصلاحي

 

 


Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا