شنبه 25 آذر ماه 1396
  ورود
/معاونت ها/معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي/اداره آمار و فن آوری اطلاعات و تجهیز شبکه/آمار امور عشایر
   
آمار مدیریت امور عشایر در سال 92
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا