دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مدیریت بازرسی و پاسخگويي به شكايات/فرم ارسال شکایت
   
Module Border Module Border
  فرم ارسال شكايات 
با سلام و احترام-مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آماده بررسي نظرات،‌پيشنهادات و شكايات مردمي مي باشد. شكايات بدون قيد نام و نام خانوادگي، آدرس كامل پستي و شماره تلفن غير قابل بررسي مي باشد.
* = ضروري
نكات قابل توجه: 1- از ارسال درخواست استخدام خودداري و براي اطلاع از فرصت هاي اشتغال، سرمايه گذاري و كارآفريني و فرآيند انجام آن به سايت مربوطه www.jahadonline.com مراجعه نماييد 2-پاسخ بررسي انجام شده. به آدرس متقاضي (در صورت قيد آدرس كامل) ارسال مي گردد
نام
نام خانوادگي
كد ملي
شماره تماس
آدرس كامل و كد پستي
ايميل (e-mail)
شكايت/درخواست

كد تاييد :
   

ارسال فرم 


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا