دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مدیریت بازرسی و پاسخگويي به شكايات
   
Module Border Module Border
   

نام : داريوش يوسفی


سمت : مدير بازرسی ، ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی در برنامه ريزی محيطی
شماره تلفن مستقيم : 34427420 026
پست الکترونيک :D.Yousefi@alborzagri.ir
پست الکترونيک عمومي : Arzyabi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
Module Border Module Border
   

لطفا جهت فرم درخواست و شکایات روی گزینه ورود  کلیک نمائید

ورود


Module Border Module Border
   
   
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا