سه شنبه 20 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
   
Module Border Module Border
   

نام : ميرسعيد وليعهدی


سمت : معاون توسعه مديرِيت و منابع انسانی
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس مهندسی کشاورزی-مکانيزاسِون کشاورزی
شماره تلفن : (داخلی 230)9- 34411126
پست الکترونيک : M.Valiahdi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
   
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
علی محمد نورکهمسئول دفتر معاونت (داخلی216 )8-34411126 

Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

      شرح وظايف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

1.  هماهنگي و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به بودجه جاري ، تملكي ، سازماندهي ، تشكيلات ، اصلاح

 

 فرآيندها و بهبود روشهاي انجام كار

 

2.     هماهنگي و نظارت و راهبري تحول اداري و طرحهاي بهبود مديريت منابع در چارچوب قوانين مقررات مربوط

 

3.  هماهنگي و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به ايثارگران ، امور پرسنلي ، بازنشستگي وظيفه بگيران ،

 

آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني ، رفاه و تربيت بدني كاركنان ، خدمات و كارپردازي ، پشتيباني

 

و سيستم گردش مكاتبات در سطح سازمان

 

4.  رياست كميسيونهاي معاملات ، مناقصه ، تحول اداري ، امور واگذاري ها ، كميته طبقه بندي مشاغل ، تسهيلات

 

 بانكي ، اعتبارات جاري و تملكي و ساير وظايف مرتبط كه بر حسب تشخيص رياست سازمان تفويض ميگردد.

 

5.  مسئوليت در قبال اختياراتي كه از سوي رياست سازمان در امور تشخيص ، تسجيل ، صدور حواله و انجام ساير

 

 وظايفي كه در قوانين مالي و محاسباتي تصريح گرديده است .

 

6.     تدوين برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت

 

7.     مشاركت در تدوين لوايح ، دستور العمل و آيين نامه اجرائي

 

8.     پيگيري تامين منابع اعتباري

 

9.  انجام ساير وظايف و اختيارات محوله كه بر اساس قوانين و مقررات و ارجاع موردي به عهده معاونت توسعه

 

 مدیریت و منابع انسانی مي باشد.

 

 


Module Border Module Border
   
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34211300

 

Module Border Module Border
  مدیریت ها و ادارات 

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا